czcirkumzenitál
encircumzenithal
frinstrument m circumzénithal
geZirkumzenithal r
ru
skcirkumzenitál
cz

cirkumzenitál

astronomický přístroj s rtuťovým horizontem pro přesné určování zeměpisné polohy z měření průchodu hvězdy almukantaratem, tj. kružnicí rovnoběžnou s obzorníkem (metodou stejných výšek); všechny body téhož almukantaratu mají stejnou zenitovou vzdálenost; původní český astronomický přístroj zkonstruovali František Nušl a Josef Frič, přístroj byl zdokonalen prof. Emilem Bucharem

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována