czletecké laserové skenování (LLS)
enairborne laser scanning (ALS)
frbalayage m laser aérien
geFlugzeug-Laserscanning s
ruаэролазерное сканирование
skletecké laserové skenovanie
cz

letecké laserové skenování (LLS)

metoda určování prostorové polohy velkého počtu bodů na zemském povrchu, stavbách a vegetačním krytu (mračno bodů) pomocí laserového skenování, přičemž laserový skener je umístěn na pohybujícím se letadlovém nosiči. Prvky vnější orientace skeneru, odpovídající okamžiku vyslání laserového pulzu, jsou zjištěny navigačním systémem, jehož součástmi jsou palubní aparatura GPS a inerciální měřická jednotka (IMU)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále