czlaserový skener
enlaser scanner
frnumériseur m laser
geLaserscanner r
ruлазерный сканер
sklaserový skener
cz

laserový skener

zařízení k řízenému vysílání prostorově orientovaného laserového paprsku ve formě krátkého pulzu a k registraci jeho odrazu od zaměřovaného objektu současně s vysoce přesným měřením času odezvy, pomocí něhož se určuje délka rajónu (vektoru) od laseru k příslušnému bodu na objektu

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále