czlaserové skenování
enlaser scanning
frnumérisation f laser
geLaserscanning e
ruлазерное сканирование
sklaserové skenovanie
cz

laserové skenování

způsob detekce objektu pomocí pohyblivého laserového paprsku, jehož stopy na povrchu objektu jsou uspořádány v řádcích nebo rastru (tzv. mračno bodů)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována