czdivergence laserového paprsku
enlaser beam divergence
frdivergence f de rayon laser
geLaserstahldivergenz e
ruдивергенция лазерного луча, расходимость лазерного луча
skdivergencia laserového lúča
cz

divergence laserového paprsku

míra rozšiřování vysílaného velmi úzkého svazku laserových paprsků s rostoucí vzdáleností laseru od odrazného objektu. Zpravidla se charakterizuje úhlem γ, který je v aplikacích leteckého laserového skenování menší než 1 mrad

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále