czlícovací lišta
enregister rule
frbarre f de repérage
gePassleiste e
ru
sklícovacia lišta
cz

lícovací lišta

kovová lišta s válcovitými čepy, sloužící pro nucené lícování

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována