czposuvné měřítko, posuvka
ensliding calipers
fréquerre f coulissante, pied m à coulisse
geSchieblehre e
ruштангенциркуль
skposuvné meradlo
cz

posuvné měřítko, posuvka

pomůcka pro měření vzdálenosti, tvořená dvěma rameny, z nichž jedno je pohyblivé podél stupnice, na které lze pomocí indexu nebo nonia odečíst vzdálenost mezi rameny

POZNÁMKA - v hovorové češtině je posuvné měřítko někdy nazýváno šuplera, nebo šupléra (z rakouského Schublehre)

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována