czměřicí klínek
enmeasuring wedge
frcoin m de mesure
geMesskeil r
ruклин для измерения
skmeračský klín
cz

měřicí klínek

měřická pomůcka klínového tvaru pro měření vzdálenosti mezi dvěma rovinami nebo body

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována