czčíselné měřítko
ennumerical scale
fréchelle f numérique
genummerischer Maßstab r
ruчисленный масштаб
skčíselná mierka
cz

číselné měřítko

číselné vyjádření měřítka mapy v podobě 1 : M (např. 1 : 25 000), kde M je měřítkové číslo

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována