czantropogenní terénní tvar
enman-made form of georelief
frforme f de terrain anthropogénique
gemenschenverursachte Form e des Georeliefs
ruантропогенная форма местности
skantropogénny terénny tvar
cz

antropogenní terénní tvar

terénní tvar vzniklý lidskou činností (např. v důsledku těžby užitkových nerostů, městskou zástavbou, stavbou nových komunikací apod.)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována