czčára terénní kostry, terénní čára
engeomorphologic line
frligne f géomorphologique
gegeomorphologische Linie e
ru
skgeomorfologická čiara
cz

čára terénní kostry, terénní čára

čára charakterizující terénní reliéf na styku jeho dílčích ploch; jsou to hřbetnice, údolnice, úpatnice, hrana

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0402 Názvosloví mapování
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována