czgravitační zrychlení
engravitational acceleration
fraccélération f normale de la pesanteur terrestre
geGravitationsbeschleunigung e
ruгравитационное ускорение
skgravitačné zrýchlenie
cz

gravitační zrychlení

zrychlení způsobené gravitačním působením hmotného tělesa, intenzita gravitačního pole, gradient gravitačního potenciálu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována