czgravimetrie
engravimetry
frgravimétrie f
geGravimetrie e
ruгравиметрия
skgravimetria
cz

gravimetrie

experimentální část geofyziky, případně geodézie, zabývající se metodami a přístroji pro měření tíhového zrychlení

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována