czgravimetr
engravimeter, gravitymeter
frgravimètre m
geGravimeter r
ruгравиметр
skgravimeter
cz

gravimetr

přístroj pro měření tíhového zrychlení v absolutním či relativním režimu

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována