czwebová služba pokrytí (WCS)
enweb coverage service (WCS)
frservice m de couverture Web (WCS), Web Coverage Service m (WCS), service m WCS
geWebbedeckungsservice r (WCS)
ruвеб-служба покрытий (веб-служба, выдающая льзователю данные в виде векторных или растровых покрытий)
skwebová služba pokrytia
cz

webová služba pokrytí (WCS)

specifikace OpenGIS, která podporuje v síti propojenou výměnu geoprostorových dat jako pokrytí obsahující hodnoty nebo vlastnosti geografických míst; tato služba na rozdíl od WMS, která vrací statické mapy serverem rendrované jako obrazy, poskytuje přístup k nerendrované (neporušené) geoprostorové informaci

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Slovník OGC
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována