czrozšiřitelný značkovací jazyk (XML)
enextensible markup language (XML)
frlangage m de balisage extensible, langage m XML
geExtensible Markup Language
ruрасширяемый язык разметки
skrozšíriteľný značkovací jazyk
cz

rozšiřitelný značkovací jazyk (XML)

univerzální, otevřený a rozšiřitelný značkovací jazyk pro popis strukturovaných dokumentů, využívaný pro přenos strukturovaných dat mezi heterogenními systémy a aplikacemi; jsou na něm postaveny webové služby

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována