czinfrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
eninfrastructure for spatial information in Europe (INSPIRE)
frinfrastructure f d'information spatiales en EU, infrastructure f de données géographiques en EU (INSPIRE)
geInitiative e zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE)
ruинфраструктура для пространственной информации в Европе (INSPIRE)
skeurópska priestorová údajová infraštruktúra (INSPIRE), európska infraštruktúra pre priestorové informácie
cz

infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)

metadata, sady prostorových dat, prostorové služby, síťové služby a technologie, dohody o sdílení, přístupu a používání, mechanizmy, procesy a postupy koordinace a monitoringu založené, provozované nebo zpřístupněné podle směrnice INSPIRE

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Směrnice INSPIRE
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována