czdigitalizovaná obrazová data
endigitized image data
frdonnées fpl d'image numérisées
gedigitalisierte Bilddaten epl
ruданные цифрового изображения
skdigitalizované obrazové dáta
cz

digitalizovaná obrazová data

číselné hodnoty, které představují data získaná digitalizací obrazu původně zobrazeného na fotografickém nebo jiném materiálu

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována