cztopologický vztah
entopological relationship
frrelation f topologique
getopologische Beziehung e
ruтопологическое отношение
sktopologický vzťah
cz

topologický vztah

popis vzájemné polohy geometrických objektů a jejich částí v topologickovektorové reprezentaci dat

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována