cztechnická specifikace
entechnical specification
frspécification f technique
getechnische Spezifikation e, technische Beschreibung e
ruтехническая спецификация
sktechnická špecifikácia
cz

technická specifikace

dokument přijatý normalizační organizací a předepisující technické požadavky, které má výrobek, proces nebo služba splnit; vyjadřuje možnost budoucího vydání normy, proti jehož okamžitému uskutečnění však existují důvody

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN 45 020 Normalizace a souvisící činnosti -Všeobecný slovník
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována