czspojka
enlink
frlien m
geLink r
ruссылка
skspojka
cz

spojka

při programování část programu předávající řízení a parametry mezi jednotlivými částmi programu

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Minihofer, O. et al.: Anglicko-český slovník
  • zpracování dat, telekomunikace, kancelářské systémy, Praha, LEDA 1994
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována