czregionální norma
enregional standard
frnorme f régionale
geRegionalnorm e
ruрегиональный стандарт
skregionálna norma
cz

regionální norma

norma přijatá regionální normalizační organizací a dostupná veřejnosti

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN 45 020 Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována