czprogramové vybavení, programové prostředky, software
ensoftware
frlogiciel m, software m, aides fpl à la programmation logiciel
geSoftware e
ruпрограммное обеспечение
sksoftvér
cz

programové vybavení, programové prostředky, software

programy, procedury, pravidla a příslušná dokumentace systému zpracování dat nebo jejich část

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ISO/IEC 2382-1:1992 Informační technologie - Slovník, Část 1: Základní termíny
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována