czprogramovací jazyk
enprogramming language
frlangage m de programmation
geProgrammiersprache e
ruязык программирования
skprogramovací jazyk
cz

programovací jazyk

umělý jazyk k vyjadřování programů

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ISO/IEC 2382-1:1992 Informační technologie - Slovník, Část 1: Základní termíny
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována