cznormativní dokument
ennormative document
frdocument m normatif
genormatives Dokument s
ruнормативный документ
sknormatívny dokument
cz

normativní dokument

dokument, který poskytuje pravidla, směrnice nebo znaky pro činnosti nebo jejich výsledky; zahrnuje normy, technické specifikace aj.

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN 45 020 Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována