cznormalizace
enstandardization
frnormalisation f
geNormung e, Normungsarbeit e
ruстандартизация
sknormalizácia
cz

normalizace

činnost, kterou se zavádějí ustanovení pro všeobecné a opakované použití, zaměřené na dosažení optimálního stupně pořádku v dané souvislosti s ohledem na aktuální nebo potencionální problémy

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN 45 020 Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována