cznorma
enstandard
frnorme f
geNorm e
ruстандарт, норма, норматив
sknorma
cz

norma

dokument vytvořený na základě konsenzu a schválený uznaným orgánem, poskytující pro všeobecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo znaky činností nebo výsledky činností a zaměřený na dosažení optimálního stupně uspořádání v dané souvislosti

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN 45 020 Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována