cznárodní norma
ennational standard
frnorme f nationale
genationale Norm e
ruнациональный стандарт
sknárodná norma
cz

národní norma

norma přijatá národním normalizačním orgánem a dostupná veřejnosti

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN 45 020 Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována