czmezinárodní norma
eninternational standard
frnorme f internationale
geinternationale Norm e
ruмеждународный стандарт
skmedzinárodná norma
cz

mezinárodní norma

norma přijatá mezinárodní normalizační organizací a dostupná veřejnosti

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN 45 020 Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována