czmetajazyk
enmetalanguage
frmétalangage m, métalangue m
geMetasprache e
ruметаязык
skmetajazyk
cz

metajazyk

jazyk používaný k popisu jiného jazyka

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 36 9001-7 Informační technika. Slovník. Část 7: Programování počítačů
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována