czmagnetické záznamové médium
enmagnetic storage medium
frmédium m d'enregistrement magnétique, support m de stockage magnétique
gemagnetisches Speichermedium s
ruмагнитный носитель
skmagnetické záznamové médium
cz

magnetické záznamové médium

zařízení určené k ukládání dat, jehož základní částí je velmi tenká vrstva magneticky citlivého materiálu, nanesená na pevném nebo pružném nosiči

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Hlavenka, J. et al.:Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována