czlinka, orientovaná hrana
enlink, directed edge, arc
frlien m, arête f orientée, arc m
geBogen r, gerichtete Kante e
ruориентированное ребро, дуга (графа)
sklinka, orientovaná hrana
cz

linka, orientovaná hrana

orientované topologické spojení mezi dvěma uzly sestávající z hrany a směru

POZNÁMKA - linka je přezdívka pro orientovanou hranu

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Bosák, J.: Grafy a ich aplikácie. Bratislava, Alfa 1980
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace - Terminologie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována