czrycí hlava
enengraving head
frtête f à graver
geGravierkopf r
ruгравировальная головка
skrycia hlava
cz

rycí hlava

funkční část mechanických zobrazovacích zařízení (automatických koordinátografů), jejímž prostřednictvím je vyhotovován čárový obraz mapy kartografickou rytinou

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována