czcopyright (kartografického díla), autorské právo
encopyright
frcopyright m, droit m d'auteur
geAuthorenrecht s, Verlagsrecht s, Urheberrecht s
ruавторское право
skcopyright
cz

copyright (kartografického díla), autorské právo

1: způsob vyjádření ochrany autorských a vydavatelských práv; označuje se zpravidla značkou ©, doplněnou označením nositele práv a rokem, kdy bylo dílo poprvé vydáno nebo jinak publikováno
2: osobnostní a majetkové právo k tvůrčímu počinu; v ČR je definováno v autorském zákonu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována