czsvislý letecký snímek
envertical photo(graph)
frvue f aérienne verticale
geSenkrechtluftbild s
ruвертикальный аэрофотоснимок
skzvislá letecká snímka
cz

svislý letecký snímek

letecký snímek zemského povrchu s odchylkou osy záběru od svislice do 5°

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována