czstřed snímku
encentre of photo(graph)
frcentre m de la photographie
geBildmittelpunkt r
ruцентральная точка снимка
skstred snímky
cz

střed snímku

průsečík spojnice protilehlých obrazů rámových značek

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále