czsnímkové souřadnice
enimage coordinates
frcoordonnées fpl d'image
geBildkoordinaten epl
ruкоординаты точки на фотоснимке
sksnímkové súradnice
cz

snímkové souřadnice

pravoúhlé rovinné souřadnice bodu měřené na měřickém snímku v snímkovém souřadnicovém systému; osy systému tvoří spojnice protilehlých rámových značek uprostřed stran, počátkem systému je střed snímku

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále