czrelativní orientace, vzájemná orientace
enrelative orientation
frorientation f relative
gerelative Orientierung e
ruвзаимное (относительное) ориентирование
skrelatívna orientácia
cz

relativní orientace, vzájemná orientace

analogové či analytické obnovení vzájemné polohy dvou či více snímků tak, aby se určující paprsky, procházející identickými body na snímcích v prostoru protínaly a vytvářely optický model objektu

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále