czpříčný překryt leteckých měřických snímků
ensidelap, side lap, cross overlap
frrecouvrement m transversal des prises de vues aériennes
geQuerüberdeckung e
ruпоперечное перекрытие, поперечное перекрытие аэроснимков
skpriečny prekryt snímok
cz

příčný překryt leteckých měřických snímků

překryt leteckých měřických snímků ve směru kolmém na směr letu (překryt sousedních snímkových řad)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále