czosa záběru
enview axis, scene axis
fraxe m de prise de vue
geAufnahmeachse e
ruось кадра, ось фотографирования
skos záberu
cz

osa záběru

normála ke snímkové rovině procházející středem vstupní pupily objektivu

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále