czletecký měřický snímek
enaerial (survey) photo(graph)
frvue f aérienne photogammétrique
geLuftmessbild s
ruаэрофотограмметрический снимок
skletecká meračská snímka
cz

letecký měřický snímek

snímek vyhotovený z letadla nebo jiného letadlového nosiče (bezpilotního, vrtulníku, letadlového modelu) měřickou kamerou

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále