czkonvergentní případ
enconvergence case of photography
frconvergence f de la photographie
geKonvergenzfall r der Aufnahmen
ruконвергентное фотографирование
skkonvergentný prípad
cz

konvergentní případ

způsob pořizování snímků, kdy osy záběru sousedních snímků (snímkové dvojice) se sbíhají

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále