czkonstanta kamery
encalibrated focal length
frdistance f principale de la chambre
geKamerakonstante e
ruконстанта камеры
skkonštanta komory
cz

konstanta kamery

vzdálenost hlavního snímkového bodu od středu promítání (střed výstupní pupily) v obrazovém prostoru

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále