czkalibrace kamery
encamera calibration
frétalonnage m de chambre photographique
geKamerakalibrierung e
ruкалибровка камеры
skkalibrácia kamery
cz

kalibrace kamery

přesné určení konstanty komory a snímkových souřadnic hlavního bodu vzhledem ke středu snímku (který je průsečíkem protilehlých rámových značek měřického snímku nebo středem digitálního snímače); u kamer, které nebyly přímo určeny pro fotogrammetrii, je třeba definovat i průběh distorze objektivu

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována