czobrazová korelace
enimage correlation
frcorrelation f automatique
geBildkorrelation e
ruкорреляция снимков, корреляция изображения
skobrazová korelácia
cz

obrazová korelace

automatické vyhledávání homologických bodů či částí obrazu na sousedních snímcích (stereoskopické dvojice)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále