czhlavní snímkový bod
enprincipal (image) point
frpoint m principal
geBildhauptpunkt r
ruглавная точка снимка
skhlavný snímkový bod
cz

hlavní snímkový bod

průsečík roviny snímku s paprskem procházejícím středem promítání v obrazovém prostoru (středem výstupní pupily) a kolmým na rovinu snímku; je matematicko-fyzikálním počátkem systému snímkových souřadnic

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále