czgradace, strmost
engradation
frgradation f
geGradation e
ruградация
skgradácia
cz

gradace, strmost

1: sklon přímkové části senzitometrické křivky fotografického materiálu; označuje se G

2: odstupňování tónových hodnot v černobílém nebo barevném podání (K)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále