czdvojitá (stereometrická) komora
enstereometric camera
frchambre f stéréophotogrammétrique
geDoppelmesskammer e, Stereomesskammer e
ruспаренная камера, стереофотокамера
skdvojitá (stereometrická) komora
cz

dvojitá (stereometrická) komora

měřická komora pro blízkou fotogrammetrii, skládající se ze dvou synchronizovaných fotokomor na konci pevné základny

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována