czdistorze objektivu
enlens distortion
frdistorsion f de l'objectif
geDistorsion e des Objektivs
ruдисторсия объектива
skdistorzia objektívu
cz

distorze objektivu

souhrn zbytkových vad objektivu projevující se posunem obrazu bodu od jeho správné polohy v rovině snímku; distorze má radiální a tangenciální složku a výrazně se uplatňuje u objektivů, které nebyly primárně určeny pro fotogrammetrii

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována