czhistorické jméno
enhistorical name
frnom m historique
gehistorischer Name r
ruисторическое название
skhistorický názov
cz

historické jméno

geografické jméno užívané v minulosti, které se svým zněním odlišuje od současného, příp. standardizovaného jména

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0406 Názvosloví kartografie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována